10 – ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΚΑΡΠΟΦΑΛΛΑΓΓΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

70,50  με Φ.Π.Α.