9 – ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΩΝ

67,50  με Φ.Π.Α.